Uvjeti promocije Promo kod za popust

Uvjeti promocije „Promo kod za popust ”

I. Uvodne odredbe
1. Ovi uvjeti promocije pod nazivom "Promo kod za popust " određuju pravila poslovanja, uvjete, opseg i reklamacijski postupak Promocije, pravila korištenja i prava dodijeljena osobama koje sudjeluju u Promociji, kao i obveze Organizatora (dalje u tekstu: "Uvjeti promocije").
2. Organizator promocije "Kod za popust" (dalje u tekstu: "Promocija") je TEPIH-CENTAR D.O.O., Avenija Dubrovnik 15, 10 000 Zagreb, OIB: 82118227192 (dalje u tekstu: „Organizator“).
3. Promocija se provodi u internet trgovini Tepih-centar d.o.o. dostupna na adresi: https://www.tepih-centar.hr/, te u poslovnicama Tepih-centar d.o.o. u gradovima Zagreb, Rijeka, Split i Zadar.
4. U Promociji mogu sudjelovati kupci, koji po primitku koda za popust od Organizatora - nakon ispunjenja svih uvjeta postaju Sudionici promocije (dalje u tekstu: „Sudionik promocije“). Promocija je usmjerena samo na osobe koje su dale svoje Ime i Prezime Organizatoru s ciljem prijave i ostvarenja promocije na Internet stranici i poslovnicama Organizatora. Organizator, u roku od najviše tri dana od Klijentove prijave putem maila, šalje kod za popust na e-mail adresu Klijenta, koju je naveo prilikom prijave.


II. Predmet Promocije i uvjeti korištenja Promocije
1. Predmet Promocije je mogućnost Sudionika promocije da koristi Promociju pod uvjetima navedenim u ovim Uvjetima promocije, što uključuje davanje Sudioniku promocije kod za popust u iznosu od 10 % (redovne) bruto cijene proizvoda u aktualnoj ponudi Internet trgovine ili poslovnice, tijekom trajanja Promocije (dalje u tekstu: "Popust").
2. Promocija ne obuhvaća:
a. Proizvode s popustom (tj. Proizvode čija je Cijena već snižena prije Promocije, uključujući proizvode koji se nalaze na Internet stranici također već snižene)
b. Proizvode čija je cijena već bila umanjena voucherima, bonovima, promocijama, sniženjima, popustima ili drugim posebnim ponudama cijene ili proizvoda.
c. Proizvode koji nisu trenutno dostupni u ponudi i koji se trebaju naručivati
3. Promocija vrijedi u periodu od 1.7. do 31.7. 2024. godine (dalje u tekstu: „Trajanje promocije“)
4. Sudjelovanje u Promociji je dobrovoljno i besplatno (tj. kupnja Proizvoda u sklopu Promocije ne zahtijeva od Sudionika promocije dodatnih troškova osim plaćanja Cijene proizvoda koja podliježu Promociji i troškova koje je odabrao kupac, uključujući troškove isporuke).
5. Za sudjelovanje u Promociji potrebno je:
a. prijaviti se putem e-maila na linku stranice www.tepih-centar.hr
b. pročitati i prihvatiti Uvjete promocije;
c. tijekom Trajanja Promocije napraviti narudžbu ili u poslovnici napraviti kupnju proizvoda
d. prije narudžbe, putem Internet trgovine - u košarici - unijeti kod za popust koji je Sudionik promocije primio od Organizatora i pritisnuti gumb "Izvršite". Ukoliko Sudionik Promocije propusti upisati kod za popust prije izvršenja narudžbe ili to učini naknadno, time gubi pravo na Popust.
e. prije kupnje u poslovnici pokazati dobiveni kod na zaslonu svog mobilnog telefona
6. Promocija se ne može kombinirati s drugim promocijama, popustima, promotivnim kampanjama, posebnim cijenama ili posebnim ponudama proizvoda u Internet trgovini i poslovnicama Organizatora osim ako uvjeti takve promocije, popusta, sniženja, promotivne kampanje, posebne cijene ili ponude proizvoda ne predviđaju drugačije.
7. Popust se odobrava na način da će se redovna cijena proizvoda, koje je kupio Sudionik promocije u Internet trgovini smanjiti za iznos popusta, tj. 10 %, izračunato od pune, redovne cijene proizvoda. Promocija ne uključuje (ne smanjuje) troškove dostave Proizvoda kupljenih u sklopu Promocije u Internet trgovini i/ili poslovnici Organizatora a koje sudionik Promocije snosi u cijelosti. Također ne uključuje smanjenje cijene usluga poput usluge rubljenja, postavljanja karniša i dr.
8. U slučaju istodobne kupnje više proizvoda obuhvaćenih Promocijom, popust se obračunava na ukupnu cijenu proizvoda obuhvaćenih Promocijom. Ako kupac vrati Proizvod kupljen u okviru Promocije, Organizator će mu vratiti samo onaj iznos koji je stvarno plaćen za proizvod (cijena umanjena za vrijednost ili proporcionalni dio vrijednosti Popusta). U
slučaju da Sudionik promocije ne vrati sve Proizvode kupljene pomoću promotivnog koda, primit će povrat novca proporcionalno umanjen za vrijednost Popusta.
9. Tijekom trajanja promocije svaki Sudionik promocije može iskoristiti promociju samo
jednom
10. Popust koji je Organizator odobrio u sklopu Promocije ne može se zamijeniti za gotovinu niti za bilo koje drugo sredstvo plaćanja i nije prenosiv.
11. Sudionik promocije koji kupuje proizvode u Internet trgovini ili poslovnici ima pravo, a ne obvezu korištenja Popusta.
12. Sudionik promocije može iskoristiti Popust pod ovdje navedenim uvjetima u periodu navedenom pod točkom 3.

III. Reklamacije
1. Sve reklamacije u vezi s Promocijom Sudionici promocije mogu uputiti na e-mail adresu: info@tepih-centar.hr (dalje u tekstu: „Reklamacije”)
2. Da biste ubrzali razmatranje reklamacije, navedite ime Sudionika promocije, kontakt podatke (npr. e-mail adresu ili telefonski broj), kao i opis razloga koji opravdavaju podnošenje Reklamacije.
3. Sudionik promocije bit će obaviješten u roku od 15 dana putem e-maila ili pismenim
putem o razmatranju reklamacije i načinu postupanja s njom.
4. Reklamaciju razmatra Organizator, oslanjajući se na odredbe ovih Uvjeta Promocije.
IV. Završne odredbe
1. Ako iz konteksta jasno ne proizlazi drugačije, izrazi velikim slovima koji se koriste u Uvjetima Promocije imaju značenje koje im je dato u Općim uvjetima Internet trgovine dostupnim na web stranici Organizatora.
2. Organizator zadržava pravo promjene Uvjeta promocije u slučaju jednog od važnih razloga
a. promjena zakona koji uređuje uvjete i organizaciju Promocije, a koji utječu na međusobna
prava i obveze Organizatora i Sudionika promocije;
b. promjena u načinu na koji se Promocija provodi iz tehničkih ili tehnoloških razloga;
c. promjena zakona kojim se uređuje prodaja proizvoda ili pružanje elektroničkih usluga od strane Organizatora koji utječu na međusobna prava i obveze utvrđene ugovorom sklopljenim između kupca i prodavača ili promjena u tumačenju gore navedenih zakonskih odredbi kao rezultat sudskih presuda, odluka, naputaka ili preporuka nadležnih tijela;
d. promjena načina pružanja usluga uzrokovanih isključivo tehničkim ili tehnološkim razlozima (posebno ažuriranjem tehničkih zahtjeva navedenih u Pravilniku);
e. promjena opsega ili pružanja usluga, koje upotrebljavaju točke Pravilnika, uvođenjem novih, modificiranjem ili povlačenjem dosadašnjih funkcionalnosti, koje su bile obuhvaćene Pravilnikom.
3. U slučaju promjene Uvjeta promocije Organizator će objaviti objedinjeni tekst Uvjeta
promociji na stranici Internet trgovine.


vrh stranice