Hotel Kristal

Projekt : HOTEL KRISTAL, Opatija

Izvođenje radova: 2016 godina

Postavljanje tapisona lijepljenjem u sobama, hodnicima i stepeništima.

Izvođač radova: Tepih centar d.o.o.

Poslovnica Rijeka
Osječka 67a
51 000 Rijeka
Tel: 051 506 770, Fax: 051 506 771
e-mail: rijeka@tepih-centar.hr